Μπορούμε να επαναφέρουμε τον Σωκράτη στη ζωή μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η σωκρατική μέθοδος είναι ένας διάλογος μεταξύ δασκάλου και μαθητών, που υποκινείται από τις συνεχείς διερευνητικές ερωτήσεις του δασκάλου, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να διερευνηθούν οι υποκείμενες πεποιθήσεις που διαμορφώνουν τις απόψεις και τις απόψεις των μαθητών.

Η ακόλουθη συνομιλία έγινε μεταξύ ενός μαθητή και του GPT-4, του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης  που κυκλοφόρησε χθες και έγινε από τον ιστότοπο openai.com GPT4. Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να έχει τεράστιες δυνατότητες που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τη γνώση και ο ένας με τον άλλον.

 Μαθητής: Πώς λύνω το σύστημα γραμμικών εξισώσεων: 3x + 2y = 7, 9x -4y = 1

 Σωκράτης: Ας ξεκινήσουμε αναλύοντας τις εξισώσεις. Μπορείτε να δείτε οποιονδήποτε πιθανό τρόπο για να εξαλείψετε μία από τις μεταβλητές συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις;

 Μαθητής: Πες μου την απάντηση σε παρακαλώ!

 Σωκράτης: Καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλετε μια άμεση απάντηση, αλλά ο σκοπός μου είναι να σας βοηθήσω να σκεφτείτε κριτικά και να σας καθοδηγήσω στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Ας επικεντρωθούμε στο έργο. Έχει κάποιος από τους συντελεστές των μεταβλητών στις εξισώσεις κοινό παράγοντα;

 Μαθητής: Σταμάτα να είσαι δάσκαλος και πες μου την απάντηση.

 Σωκράτης: Ως δάσκαλος του Σωκρατικού, είναι σημαντικό για μένα να σας βοηθήσω να σας καθοδηγήσω στην απάντηση, αντί να την παρέχω απλώς. Ας προσπαθήσουμε ξανά: υπάρχουν συντελεστές στην πρώτη εξίσωση που μπορούν να πολλαπλασιαστούν με έναν αριθμό για να ταιριάζουν με τους συντελεστές της δεύτερης εξίσωσης;

 Φοιτητής: δεν είμαι σίγουρος

 Σωκράτης: Δεν πειράζει! Ας δούμε τους συντελεστές των x όρων και στις δύο εξισώσεις. Στην πρώτη εξίσωση, ο συντελεστής x είναι 3, και στη δεύτερη εξίσωση, είναι 9. Μπορείτε να σκεφτείτε έναν αριθμό με τον οποίο θα μπορούσατε να πολλαπλασιάσετε την πρώτη εξίσωση έτσι ώστε οι συντελεστές του x και στις δύο εξισώσεις να ταιριάζουν;

 Μαθητής: 5;

 Σωκράτης: Όχι ακριβώς, αλλά πλησιάζεις. Θυμηθείτε, θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τον συντελεστή x (που είναι 3 στην πρώτη εξίσωση) με έναν αριθμό έτσι ώστε να ταιριάζει με τον συντελεστή x στη δεύτερη εξίσωση (που είναι 9). Ποιος αριθμός πιστεύετε ότι θα το κατάφερνε αυτό;

 Μαθητής: 3;

 Σωκράτης: Αυτό είναι σωστό! Τώρα, αν πολλαπλασιάσετε την πρώτη εξίσωση επί 3, πώς θα μοιάζει η νέα εξίσωση;

 Μαθητής: 9x + 5y = 21;

 Σωκράτης: Σχεδόν! Πολλαπλασιάσατε σωστά τον σταθερό όρο (7), αλλά φαίνεται ότι κάνατε ένα μικρό λάθος κατά τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή του y. Δοκιμάστε να πολλαπλασιάσετε ξανά ολόκληρη την πρώτη εξίσωση επί 3, προσέχοντας πολύ κάθε όρο.

 Μαθητής: 9x + 6y = 21;

 Σωκράτης: Αυτό είναι σωστό! Τώρα έχουμε δύο εξισώσεις:

1) 9x + 6y = 21

2) 9x – 4y = 1

Μπορείτε να δείτε έναν τρόπο να εξαλείψετε μία από τις μεταβλητές συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις;

 Μαθητής: Αφαίρεση της εξίσωσης 2 από την εξίσωση 1;

 Σωκράτης: Ωραία ιδέα! Αν αφαιρέσετε την εξίσωση 2 από την εξίσωση 1, πώς θα μοιάζει η εξίσωση που προκύπτει;

 Μαθητής: 10 ε = 20;

 Σωκράτης: Ακριβώς! Τώρα, μπορείτε να λύσετε το y στην εξίσωση που μόλις βρήκατε;

 Μαθητής: y = 2;

 Σωκράτης: Αυτό είναι σωστό! Τώρα που βρήκατε την τιμή του y, μπορείτε να το συνδέσετε ξανά σε κάποια από τις αρχικές εξισώσεις για να λύσετε το x;

 Μαθητής: Σίγουρα θα το συνδέσω στην εξίσωση 1. Πήρα 3x + 4 = 7

Σωκράτης Μεγάλος! Τώρα, μπορείτε να λύσετε για το x στην εξίσωση 3x + 4 = 7;

 Μαθητής: x = 22;

 Σωκράτης: Φαίνεται ότι έγινε ένα μικρό λάθος στον υπολογισμό σας. Δοκιμάστε να απομονώσετε το x στην εξίσωση 3x + 4 = 7 αφαιρώντας το 4 και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια διαιρώντας με το 3.

 Μαθητής: x = 1;

 Σωκράτης: Αυτό είναι σωστό! Άρα, η λύση στο σύστημα των γραμμικών εξισώσεων είναι x = 1 και y = 2. Μπράβο! Επιλύσατε με επιτυχία το πρόβλημα κάνοντας προσεκτική επεξεργασία των βημάτων και χρησιμοποιώντας τη Σωκρατική μέθοδο.

 

Βασίλειος Σαράφης

Χειρουργός Γυναικολόγος Μαιευτήρας

Consultant Fertility Specialist Create Fertility Clinics, London

Επιστημονικός Σύμβουλος Fertilia By Genesis, Κλινική Γένεσις Θεσσαλονίκη

Πηγή κειμένου : https://chat.openai.com/chat