Η Συναισθηματική Νοημοσύνη σύμφωνα με τον Daniel Goleman

Ο όρος «Συναισθηματική Νοημοσύνη» (Emotional Intelligence) έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής την δεκαετία του ’90, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του ομώνυμου βιβλίου του Daniel Goleman το 1995. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούμε αυτόν τον όρο.

Σύμφωνα με τον Goleman, η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα, καθώς και την ικανότητα να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να επηρεάζει τα συναισθήματα των άλλων.

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντική, αν όχι πιο σημαντική, από την παραδοσιακή νοημοσύνη (IQ) σε πολλές πτυχές της ζωής, όπως η επαγγελματική επιτυχία, οι κοινωνικές σχέσεις και η προσωπική ευημερία.

Ο Goleman χωρίζει την συναισθηματική νοημοσύνη σε πέντε βασικές ικανότητες:

  1. Αυτογνωσία: Η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα δικά σου συναισθήματα και το πώς επηρεάζουν τις σκέψεις και την συμπεριφορά σου.
  2. Αυτορύθμιση: Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι τα δικά σου συναισθήματα και να προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου σε διαφορετικές καταστάσεις.
  3. Εσωτερική κίνηση: Η ικανότητα να επιμένεις στις δύσκολες καταστάσεις και να υπερνικάς τις προκλήσεις.
  4. Ενδιάμεσες δεξιότητες: Η ικανότητα να καταλαβαίνεις και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα των άλλων.
  5. Δεξιότητες στις ανθρώπινες σχέσεις: Η ικανότητα να δημιουργείς και να διατηρείς ισχυρές και υγιείς κοινωνικές σχέσεις.

Κλείνοντας, η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα πέρασμα στον κόσμο της ψυχολογίας ή της αυτοβελτίωσης. Είναι μια κρίσιμη ικανότητα που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής, ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία. Το έργο του Goleman μας παρέχει τα εργαλεία για να κατανοήσουμε και να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες σε εμάς και τους γύρω μας.

Σιώκου Μαριάννα

Φιλόλογος – Ιστορικός