Εφαρμογή καταγραφής COVID-19 στην Ελλάδα

 

Χωρική αποτύπωση εξάπλωσης COVID-19 στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του ΕΚΠΑ (ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων).
Η υπεύθυνη απάντησή σας θα συμβάλλει στη χαρτογράφηση της εξάπλωσης του ιού COVID-19.