Εσωστρεφής VS Nτροπαλός – οι διαφορές ανάμεσα τους.

Πολλές φορές μπερδεύουμε ή ταυτίζουμε την εσωστρέφεια με τh ντροπαλότητα. Η εσωστρέφεια αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας ενός ατόμου και δεν είναι κάτι που χρήζει αντιμετώπισης, δεν είναι κάτι αρνητικό. Από την άλλη πλευρά η ντροπαλότητα είναι μια συμπεριφορά που αποκτά το άτομο και συνήθως λειτουργεί ανασταλτικά στην καθημερινότητα του.

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα τους;

Ένα εσωστρεφές άτομο απολαμβάνει να περνά χρόνο μόνο του, ενώ ένα ντροπαλό άτομο δεν θέλει να μένει μόνο του, όμως φοβάται τη συναναστροφή με άλλα άτομα.

Ο εσωστρεφής αισθάνεται εξουθένωση μετά από κάποια μεγάλη κοινωνική συνάθροιση. Το ντροπαλό άτομο νιώθει άγχος και ματαίωση κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα ντροπαλό άτομο δεν μπορεί να μιλήσει σε μεγάλο κοινό. Γίνεται νευρικό με αποτέλεσμα το πρόσωπο του να κοκκινίζει. Εν αντιθέσει ένας εσωστρεφής δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα να σταθεί και να απευθυνθεί σε μεγάλο κοινό.

Ο εσωστρεφής έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια συζήτηση ή να πάρει μέρος σε μια συζήτηση, προτιμά όμως οι συζητήσεις να είναι ουσιαστικές, δεν τον ενδιαφέρουν τα «ρηχά» θέματα. Ο ντροπαλός δεν θα ανοίξει μόνος του κάποια συζήτηση θα περιμένει κάποιον άλλον να το κάνει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι σφιγμένος, δεν νιώθει άνετα να εκφράσει τις απόψεις του με αποτέλεσμα να μην ελευθερώνει τον εαυτό του.

Ένας ντροπαλός άνθρωπος ενώ σκέφτεται πολλά κι έχει ουσιαστικό λόγο παραμένει σιωπηλός, γιατί φοβάται να εκφραστεί. Ένας εσωστρεφής μπορεί να «εκτεθεί» σε μια συζήτηση, σε ένα κοινό μικρό ή μεγάλο, όμως αγαπά τον χρόνο με τον εαυτό του και αποσύρεται για να γεμίσει τις συναισθηματικές του μπαταρίες. 

Οι εσωστρεφείς και οι ντροπαλοί μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους, όμως έχουν καθοριστικές διαφορές ανάμεσα τους. 

Ελένη Σούστα

Ψυχολόγος